Co nas wyróżnia?

  1. Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.
  2. Zdobyliśmy tytuł Szkoły z Klasą.
  3. Nasi uczniowie są laureatami licznych konkursów oraz zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.
  4. Naszą szkołę wyróżnia przyjazna atmosfera, dobre wyniki nauczania, oraz indywidualne i życzliwe podejście do problemów ucznia.
  5. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka, umożliwiamy uczniom uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań oraz pozalekcyjnych zajęciach sportowych (m.in. na basenie).
  6. Zrealizowaliśmy  Program Szkoła Równych Szans.
  7. Współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami promującymi ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo.
  8. Mamy bogaty kalendarz imprez.
Skip to content