Nauczyciele

mgr Bogumiła Kamińska – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki w kl. IV

mgr Anna Kamińska – Woźniak – nauczyciel języka niemieckiego w kl. VII-VIII

mgr Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV – VII,  wychowawca kl. III, pedagog specjalny, bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jolanta Józefska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

mgr Agata Kozyra – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda i wychowawca kl. „0”

mgr Katarzyna Piechowska-Godos – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl.  II,  nauczyciel języka polskiego w kl. IV, TUS

mgr Małgorzata Ciężka – nauczyciel matematyki w kl. V – VIII, informatyki w kl. IV – VIII, techniki  w kl. IV – VI, nauczyciel fizyki w kl. VII i w kl. VIII i wychowawca kl. VIII

mgr Mariusz Pyszko – nauczyciel wychowania fizycznego w kl. II – VIII, edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII, wychowania do życia w rodzinie w kl. IV – VIII, wychowawca świetlicy

mgr Tomasz Skop – nauczyciel religii w kl. „0” – VIII, historii  w kl. IV – VIII, wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII oraz wychowawca kl. VI

mgr Anna Szwed – nauczyciel przyrody w kl. IV, wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Sybilska – pedagog szkolny, nauczyciel – prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, instruktor tańca, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VIII

mgr Magdalena Kozłowska – nauczyciel języka angielskiego w kl. „0” – VIII oraz wychowawca kl. VII

mgr Halina Szlaga -nauczyciel biologii i geografii w kl. V – VIII, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VII, pedagog specjalny oraz wychowawca kl. IV-V

mgr Marzena Iwanowska – nauczyciel języka polskiego w kl. V-VIII, bibliotekarz 

mgr Agnieszka Olszanowska – nauczyciel  doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII, 

mgr Wioletta Urbańska – nauczyciel terapii integracji sensorycznej 

mgr Agnieszka Rogozińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Biernat – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. IV, wychowawca świetlicy

mgr Agata Świątkowska – nauczyciel chemii w kl. VII i w kl. VIII

mgr Angelika Ambroziak – psycholog szkolny, wychowawca świetlicy

mgr Izabela Adamska – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. I, nauczyciel zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Skip to content