Nauczyciele

mgr Bogumiła Kamińska – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki w kl. IV

mgr Anna Kamińska – Woźniak – nauczyciel języka niemieckiego w kl. VII-VIII

mgr Agnieszka Dąbrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. V – VII,  wychowawca kl. II, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VI, pedagog specjalny, bibliotekarz

mgr Jolanta Józefska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VI, wychowawca kl. I

mgr Maria Wacławek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda i wychowawca kl. III

mgr Katarzyna Piechowska-Godos – nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl.  I,  nauczyciel języka polskiego w kl. IV, TUS

mgr Małgorzata Ciężka – nauczyciel matematyki w kl. V – VIII, informatyki w kl. IV – VIII, techniki  w kl. IV – VI, nauczyciel fizyki w kl. VII i w kl. VIII i wychowawca kl. VII

mgr Mariusz Pyszko – nauczyciel wychowania fizycznego w kl. IV – VIII, edukacji dla bezpieczeństwa w kl. VIII, wychowania do życia w rodzinie w kl. IV – VIII, wychowawca świetlicy

mgr Tomasz Skop – nauczyciel religii w kl. „0” – VIII, historii  w kl. IV – VIII, wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII oraz wychowawca kl. IV-V

mgr Anna Szwed – nauczyciel przyrody w kl. IV, wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Sybilska – pedagog szkolny, nauczyciel – prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, instruktor tańca, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. VII

mgr Magdalena Kozłowska – nauczyciel języka angielskiego w kl. „0” – VIII oraz wychowawca kl. VI

mgr Halina Szlaga -nauczyciel biologii i geografii w kl. V – VIII, nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. III i w kl. VI, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pedagog specjalny

mgr Marzena Iwanowska – nauczyciel języka polskiego w kl. V-VIII, bibliotekarz i wychowawca kl. VIII

mgr Agnieszka Olszanowska – nauczyciel  doradztwa zawodowego w kl. VII – VIII, 

mgr Kinga Bednarczyk – terapia integracji sensorycznej w kl. I i w kl. VII

mgr Agnieszka Rogozińska – wychowawca oddziału przedszkolnego

mgr Weronika Detka – nauczyciel chemii w kl. VII i w kl. VIII

mgr Małgorzata Gomulak – psycholog szkolny, wychowawca świetlicy

 

Skip to content