Projekty unijne

Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej Gminy Wiskitki w 4 Szkołach Podstawowych (w Wiskitkach, Franciszkowie, Guzowie oraz Miedniewicach) w okresie VI 2019–V 2021, poprzez kształtowanie kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności. 

Skip to content