Pracownicy administracji i obsługi


Marzena Panicz – sekretarz szkoły

Renata Grabalska – pracownik obsługi

Grażyna Zielińska – pracownik obsługi

Grażyna Janiak – pracownik obsługi

Marzena Chadryś – pracownik obsługi

Tomasz Kowalski – pracownik obsługi

Skip to content