Wolontariat

 

Wolontariat szkolny to dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie szkolnej społeczności – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Praca w Szkolnym Klubie Wolontariatu jest dla uczniów zarówno wyzwaniem jak i szansą na sprawdzenie siebie  w nowej sytuacji. Wolontariat daje bowiem uczniom możliwość zdobywania nowych doświadczeń, uczy odpowiedzialności, dotrzymywania słowa, empatii, tolerancji, akceptacji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka a także współdziałania w zespole. W ramach podejmowanych działań uczniowie –  wolontariusze angażują się w pomoc koleżankom i kolegom, osobom starszym, samotnym i chorym a także podejmują działania na rzecz organizacji charytatywnych. Podczas realizowanych akcji nabywają umiejętność współdziałania w celowej pracy zespołowej, czują satysfakcję z niesienia bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym, zdobywają uznanie ze strony innych, zyskują nowych przyjaciół i znajomych, nabywają umiejętności interpersonalne, zdobywają nową wiedzę i doświadczenie. Wolontariat w znacznym stopniu przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, a w szczególności sfery emocjonalnej i społecznej. 
Rok szkolny 2023/24 (półrocze I)
Harmonogram działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu

NextGEN Gallery

Edit
Delete       
Skip to content