Plan wycieczek szkolnych

Lp.

Dokąd?

Termin

Klasy

Odpowiedzialny

1.       

Wyjazd do Niepokalanowa – VI Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci

17.09.2022

IV – VIII

p. T. Skop, wychowawcy klas

2.       

Wycieczka do Dęblina

27.09.2022

IV – VIII

p. T. Skop, wychowawcy klas

3.       

Wycieczka do Kazimierza Dolnego w ramach programu „Poznaj Polskę

25.10.2022

IV – VIII

p. T. Skop, wychowawcy klas

4.       

Wycieczka do Kazimierza Dolnego w ramach programu „Poznaj Polskę

27.10.2022

I – III

p. J. Józefska, wychowawcy klas

5.       

Zabrze – koncert „Serce za serce”

Listopad 2022

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

p. dyr. B. Kamińska

6.       

Wycieczka na Mikołajki do kina lub do teatru

06.12.2022

„0” – III i IV – VIII

Wychowawcy klas

7.       

Powązki – wyjazd na grób Patrona

08.03.2023

VIII

p. M. Iwanowska,
p. T. Skop

8.       

Wyjazd do kina lub teatru

Styczeń/luty/marzec 2023

„0” – III i IV – VIII

p. J. Józefska,

p. M. Kozłowska

9.       

Wyjazd na zieloną szkołę do Krakowa

Maj/czerwiec 2023

IV – VIII

p. M. Kozłowska, wychowawcy

10.  

Wycieczka po regionie

Maj/czerwiec 2023

IV – VIII

p. T. Skop

11.  

Nadleśnictwo Radziwiłłów

Maj/czerwiec 2023

IV – VIII

p. H. Szlaga

Skip to content