Dyrektor

Nazywam się Bogumiła Kamińska, urodziłam się 22 lipca 1965 roku w Żyrardowie. W roku 1980 ukończyłam z wyróżnieniem Szkołę Podstawową w Miedniewicach i rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Po maturze w roku 1984 podjęłam naukę w Studium Nauczycielskim w Łowiczu – kierunek wychowanie przedszkolne.

19 czerwca 1996 roku na Wydziale Pedagogicznym w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Pedagogicznej uzyskałam tytuł magistra w zakresie edukacji początkowej. W roku 2003 ukończyłam na Wydziale Nauk Ścisłych – Instytutu Matematyki i Fizyki Akademii Podlaskiej studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki.

W 2004 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie szkołą i placówką oświatową”. W tym samym roku podjęłam i ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”.

W roku 2005 podjęłam i ukończyłam trzysemetralne studia podyplomowe w zakresie Nadzoru Pedagogicznego z elementami ewaluacji .

W maju 2007 roku ukończyłam kurs „Pozyskiwanie funduszy unijnych dla potrzeb szkół oraz oświaty samorządowej”.

***

Pracę zawodową rozpoczęłam zaraz po maturze we wrześniu 1984 roku jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu WZD Guzów. Od roku 1985-1986 roku pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Guzowie. W latach 1987-1996 pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w istniejącym wtedy Państwowym Przedszkolu w Miedniewicach. Po likwidacji przedszkola w roku 1996 roku podjęłam pracę jako nauczyciel nauczania początkowego w Szkole Podstawowej  w Miedniewicach.

Od września 2004 roku nauczam również matematyki.

Mój staż pracy pedagogicznej wynosi 44 lata.

29 grudnia 2006 roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1 września 2007r. jestem Dyrektorem Szkoły Podstawowej im . Prof. Z. Religi w Miedniewicach.

Skip to content