Konkurs wiedzy o Patronie

Dnia 7 marca odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Patronie. Konkurs miał formę testu i był przeprowadzony w każdej klasie. Pytania dotyczyły życia osobistego i kariery zawodowej prof. Z. Religi – Patrona naszej szkoły. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni podczas finału, który odbędzie się dnia 9 marca podczas uroczystych obchodów Dnia z Patronem.

Skip to content