Pismo ETR

GDZIE JESTEŚMY?

Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi mieści się pod adresem Miedniewice 86,

96-315 Wiskitki. Budynek ma dwa wejścia od strony północnej i południowej.

KTO JEST DYREKTOREM?

Dyrektorem szkoły jest p. Bogumiła Kamińska.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Zajmujemy się kształceniem i wychowaniem dzieci w klasach „0” – VIII.

CO OFERUJEMY W NASZEJ SZKOLE?

  • Zajęcia taneczne
  • Zajęcia muzyczne
  • Zajęcia z psychologiem
  • Zajęcia z pedagogiem
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki
  • Zajęcia specjalistyczne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, z pedagogiem specjalnym )
  • Zajęcia z nauczycielem współorganizującym kształcenie w klasach I, IV, V, VII
  • Zajęcia sportowe

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Telefonicznie pod numerem telefonu: 46  856 93 24

Drogą mailową na adres e-mail: miedniewice@wp.pl

W JAKICH GODZINACH PRACUJE SZKOŁA?

poniedziałek 7.45 – 15.45
wtorek 7.45 – 15.45
środa 7.45 – 15.45
czwartek 7.45 – 15.45
piątek 7.45 – 15.45

PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Od strony północnej posiadamy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie szkoły nie ma parkingu i toalety przystosowanych do osób z niepełnosprawnością.

CO ZROBIĆ, ŻEBY SKORZYSTAĆ Z POMOCY TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Skip to content