Podsumowanie działań prowadzonych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu

Choć na co dzień działają „po cichu” i nie szukają poklasku za swoje przedsięwzięcia, zamykając kwestie związane z pierwszym półroczem chcemy przedstawić dorobek uczniów- wolontariuszy i tym samym podziękować im za włożony trud oraz poświęcony czas na rzecz osób potrzebujących.  

– W październiku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, nasi uczniowie wykonali drobne prace porządkowe na pobliskim cmentarzu.

– Wczesną jesienią włączyli się do zbiórki kasztanów i żołędzi dla leśnej zwierzyny. Swoje zbiory przekazali łowczym z Koła Łowieckiego „Krogulec”.

– W ramach szkolnych „Andrzejek” zajęli się oprawą tego dnia. Przygotowali wróżby, przepowiednie i konkursy.

– Odpowiedzieli na apel radnych, KGW, OSP i włączyli się w akcję Wigilijnej Pomocy Sąsiedzkiej. Na terenie naszej placówki zebrali książki, gry, zabawki, pluszaki dla potrzebujących dzieci z terenu gminy.

– Jak co roku Szkolny Klub Wolontariatu przygotował własną paczkę oraz pomógł w dystrybucji pozostałych podarunków w ramach akcji prowadzonej przez Księdza Proboszcza Parafii w Miedniewicach oraz Pana Tomasza Skopa. Paczki tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafiły do potrzebujących z naszej parafii.

– Uczniowie chętnie włączyli się w zbiórkę środków na rehabilitację Natalii- dziewczynki poszkodowanej w wypadku drogowym i w określne dni (przy pomocy KGW) na przerwach międzylekcyjnych zajęli się robieniem i sprzedażą przekąsek.

– Pod koniec stycznia uczniowie klasy VIII zostali wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz tej fundacji.

– Tuż przed feriami Klub przygotował a następnie poprowadził bal karnawałowy.

– W ciągu całego półrocza uczniowie mający trudności w nauce mogli liczyć na pomoc i wsparcie wolontariuszy, którzy to pomagali przy odrabianiu pracy domowej bądź przygotowaniu się do sprawdzianu.

 
Skip to content