Projekt edukacyjny z plastyki

W roku szkolnym 2021/2022 klasa VII realizowała projekt edukacyjny z plastyki pod hasłem „Moje ikony sztuki polskich artystów na przełomie wieków „, który miał na celu rozwój zainteresowań artystycznych i wrażliwości estetycznej. Uczniowie przedstawili wybrane dzieła polskich twórców, które wpisały się do kulturowego dziedzictwa Polski. Podsumowaniem projektu były przygotowane i przedstawione przez uczniów prezentacje multimedialne.

Skip to content