Projekt społeczny – Gry podwórkowe – reaktywacja!

Od września 2020r. uczniowie klasy VII biorą udział w projekcie „Młodzi i Kompetentni”, w ramach którego w I półroczu mieli możliwość udziału w warsztatach dotyczących komunikacji oraz zrealizowali projekt społeczny „Nie tylko od święta – wolontariat w naszej szkole”.

Zaś w II półroczu młodzież klasy VII bierze udział w cyklu warsztatów dotyczących: rozwiązywania konfliktów, praw dziecka, cyberprzemocy oraz krytycznego myślenia.

Ponadto zrealizowali również drugi projekt społeczny „Gry podwórkowe-reaktywacja”. Celami projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży naszej szkoły z grami podwórkowymi, w które grali nasi dziadkowie i rodzice. Działania w związku z pandemią i lockdown’em zostały ograniczone i oparły się na współpracy z klasami młodszymi, uczęszczającymi w dobie pandemii stacjonarnie do szkoły. Finałem projektu było nagranie filmu, który obrazowałby dawne gry i zabawy. Ponadto uczniowie stworzyli broszury gier, które dostępne będą w bibliotece naszej szkoły. 

Skip to content