Innowacje i projekty zrealizowane w roku szkolnym 2022/23

W minionym roku szkolnym realizowane były następujące innowacje:

  • Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego „English is fun” w klasie V 
  • Innowacja pedagogiczna „Połączyła nas piłka” w klasie VII i VIII (chł.) 

Zrealizowane zostały także następujące projekty:

Projekt z fizyki w klasie VIII „Optyka nie tak straszna”
Projekt z języka angielskiego w klasie VI „Animal shelter”
Projekt z języka angielskiego w klasie V „English Game”
Projekt z języka angielskiego w klasie VII „My neighbourhood is interesting”
Projekt edukacyjny „Poznanie sentencji łacińskich”
Projekt z informatyki w klasie IV – VIII „Programowanie i robotyka” w ramach inicjatywy „Laboratoria przyszłości”
Projekt z matematyki w klasie VI „Z geometrią przestrzenną na ty – innowacyjne i kreatywne figury przestrzenne”
Projekt z matematyki w klasie VI i VII „Zastosowanie matematyki w architekturze, sztuce i przyrodzie”
Projekt edukacyjny z plastyki w klasie IV „Wszędzie można znaleźć sztukę – zabytki mojej okolicy””
Projekt edukacyjny z plastyki “Zabytki i miejsca pamięci w naszej okolicy” w klasie VI
Projekt edukacyjny z techniki w klasie IV i V „Jak zostać projektantem mody”
Projekt z języka polskiego w klasie V “W świecie mitologii” 
Projekt z języka polskiego w klasie VI „Sekrety Ani z Zielonego Wzgórza zamknięte w lapbooku”
Projekt z języka polskiego w klasie VII „Jan Kochanowski i jego twórczość”
Projekt z WOS „Prawa konsumenta” w klasie VIII
Projekt edukacyjny z techniki w klasie IV i V „Jak powstaje tkanina?” w ramach inicjatywy „Laboratoria przyszłości”
Projekt „W naszym życiu ważna jest…” – ważne wartości w naszym życiu
Projekt „Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych” Uniwersytet Dzieci w klasie VI

 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w szkolnych projektach. Uczniowie poszerzyli i pogłębili swoją wiedzę z wielu przedmiotów szkolnych, nauczyli się wykorzystywać poznane umiejętności w życiu codziennym. Wyniki swojej pracy opracowywali i prezentowali w różnych formach. Rozwinęli umiejętności społeczne (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność za wynik pracy całej grupy) oraz wyobraźnię i kreatywność, logiczne myślenie, ciekawość i postawę badawczą.

Skip to content