Już są!- książki w naszej bibliotece z NPRCZ

W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła otrzymała dotację i przystąpiła do realizacji projektu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 5.000 zł. na zakup książek i sprzętu w postaci czytnika do książek.

Za powyższą kwotę zakupiono w pierwszej kolejności lektury dla klas I-VIII, bajki, komiksy, literaturę dziecięcą i młodzieżową. Łącznie zakupiono 153 książki. Zakup nowych pozycji został poprzedzony rozpoznaniem potrzeb i zainteresowań naszych uczniów. Na wybór tytułów wpływ mieli rodzice, uczniowie oraz nauczyciele szkoły.

Zakupiony księgozbiór już cieszy się zainteresowaniem wśród dzieci. Jesteśmy przekonani, że nowe pozycje książkowe przyczynią się do dostarczania pozytywnych emocji, dobrych wrażeń, rozbudzą zainteresowania u dzieci. Cieszymy się, że udało nam się wziąć udział w takim przedsięwzięciu.

Skip to content