Lekcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W piątek 27 stycznia uczniowie w klasie 1 rozpoczęli spotkania z pielęgniarką szkolną, na których w kolejne piątki będą się uczyć udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu ucząc się jak zachować się w sytuacji omdleń, krwotoku z nosa, poparzenia i poznali niektóre niezbędne rzeczy z apteczki domowej. Planowane są kolejne spotkania z pielęgniarką szkolną, także w innych klasach.

Skip to content