Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W listopadzie i grudniu uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu byli bardzo aktywni. Akcje, inicjatywy oraz przedsięwzięcia w których brali udział zostały przedstawione poniżej:
 
– W listopadzie z racji sprzyjającej aury była kontynuowana zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierzyny leśnej, która została przekazana członkom Koła Łowieckiego „Krogulec”. Współpraca na linii szkoła – koło trwa już od kilku lat, a uczniowie chętnie angażują się w pomoc zwierzętom.
 
– Koniec miesiąca listopada to zawsze czas rekrutacji wolontariuszy do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w zeszłym roku sześcioro uczniów z klasy VIII otrzymało pozytywną odpowiedź od Sztabu Żyrardów i w ostatnią niedzielę stycznia będzie kwestować na terenie szkoły i Miedniewic.
 
– Początek grudnia to oprócz popularnych „mikołajek” także inne ważne wydarzenie. Dnia 5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Z racji obostrzeń niemożliwe było przygotowanie apelu, ale za to pojawiła się gazetka okolicznościowa. Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich szlachetną postawę i życzymy im dużo radości, zadowolenia i satysfakcji.
 
– W przedświątecznym okresie wolontariusz włączyli się jeszcze w dwie akcje. Pierwsza z nich to organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiskitkach „Wigilijna Pomoc Sąsiedzka”. Na rzecz tego przedsięwzięcia zebrano w naszej placówce pluszowe misie, zabawki i różnego rodzaju gry, które następnie przekazano druhom ze straży. Ponadto już kolejny rok wolontariusze włączyli się w lokalną inicjatywę pomocy potrzebującym parafianom. Uczniowie – wolontariusze przygotowali dwie paczki z artykułami spożywczo – przemysłowymi, a następnie pomagali w ich dystrybucji.
Skip to content