Projekt matematyczny w klasie VII

Projekt „Zastosowanie matematyki w architekturze, sztuce i przyrodzie” zaciekawił uczniów klasy VII, pobudził ich kreatywność i twórcze myślenie oraz pokazał, że obcowanie ze sztuką, architekturą i przyrodą ma wiele wspólnego z matematyką. Uczniowie przekonali się, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Uczniowie wykorzystali nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w tworzeniu prezentacji i plakatów. Podczas realizacji zadań uczniowie tworzyli w programach komputerowych wybrane zagadnienia.

Uczniowie poszukiwali związków matematyki z życiem codziennym oraz dostrzegali własności matematyczne w dziełach sztuki, architekturze i przyrodzie. W swoich prezentacjach pokazali zastosowanie matematyki wokół nas – budynki, przedmioty… (w domu, szkole, na ulicy  np. w przedmiotach codziennego użytku, znakach drogowych… itp.). Wszystkie prezentacje i plakaty były bardzo ciekawe i pomysłowe.

Skip to content