Projekt z języka angielskiego „My neigbourhood is interesting”

W ramach innowacji z języka angielskiego klasa 7 wykonała projekt pt: „My neighbourhood is interesting”.

Celem projektu było:

  • Kształtowanie umiejętności pisania w języku angielskim,
  • Poszerzenie słownictwa związanego z turystyką, zwiedzaniem i historią,
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
  • Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych, takich jak: planowanie i organizowanie własnej pracy, samodzielnie poszukiwanie potrzebnych informacji i materiałów, gromadzenie danych oraz ich porządkowanie, selekcja i przetwarzanie informacji oraz dzielenie się zadaniami i podejmowanie wspólnych decyzji.

Efektem współpracy siódmoklasistów w ramach projektu są własnoręcznie wykonane ulotki zachęcające do odwiedzin Miedniewic i okolic. Ulotki te zawierają informacje o najciekawszych miejscach naszej okolicy w języku angielskim.

Skip to content