Spotkanie z ratownikiem medycznym

Dnia 19 maja uczniowie naszej szkoły mieli spotkanie z ratownikiem medycznym panem Patrykiem Kołosowskim. Podczas spotkania pokazał instruktaż postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Pan ratownik uświadomił uczniom na czym polega jego praca. Jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomił uczniom, iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe oraz jak powinno wyglądać wezwanie służb ratunkowych i w jakich przypadkach możemy to zrobić. Wszyscy patrzyli z zapartym tchem jak pan Patryk bandażował ręce ochotnikom i opowiadał o ratowaniu życia.

Skip to content