Uczestniczymy w programie Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w wysokości 30 000 zł

Zakupione wyposażenie w ramach Programu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Lp. Nazwa Ilość szt.
1 Drukarka 3D 1
2 Laboratorium 3D – pakiet podstawowy 1
3 Zestaw edukacyjny Arduino 1
4 Aparat fotograficzny Sony RX100 III 1
5 Statyw do aparatu i kamery 1
6 Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 1
7 Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini 1
8 Mikroport Saramonic Blink 500 B1 1
9 Photon Moduł Robotyka i kodowanie 3
10 Photon Moduł Fizyka 2
11 LEGO®Education SPIKE™Prime-zestaw podstawowy 1
12 LEGO®Education SPIKE™Prime-zestaw rozszerzający 1
13 LEGO®Education SPIKE™Essential 2
14 Zestaw lamp światła ciągłego GlareOne 1
15 Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2 w 1 1
16 Duże krosno 12
17 Małe krosno 7
18 Włóczka, mix 14 kol. 2
Skip to content