Zajęcia doświadczalne z chemii w klasie 8

Uczniowie klasy 8 na lekcji chemii wraz z nauczycielem przeprowadzili doświadczenia, których celem było zbadanie odczynu roztworów różnych substancji. Ósmoklasiści za pomocą wskaźników kwasowo-zasadowych m.in. fenoloftaleiny, błękitu tymolowego, oranżu metylowego oraz uniwersalnego papierka wskaźnikowego zbadali odczyn (pH): wody, octu kuchennego, soku z cytryny, wody z mydłem oraz wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom uczniowie mieli szansę na praktyczne sprawdzenie zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej. Dodatkowo podczas zajęć ćwiczyli swoje umiejętności formułowania obserwacji i wniosków.

Skip to content