Wycieczka do Torunia

Dnia 8 listopada 2021 r. uczniowie klas I – III wybrali się na wycieczkę do Torunia dzięki dofinansowaniu przez MEiN w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. W czasie wycieczki uczniowie zrealizowali priorytetowy obszar edukacyjny obowiązujący w 2021 r.

  • Kultura i dziedzictwo narodowe. 
    W ramach tego obszaru uczniowie zwiedzili dwa punkty edukacyjne z listy punktów edukacyjnych ogłoszonych przez MEiN:
  1. Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium – Toruń”
  2. Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Wycieczka miała na celu uatrakcyjnić proces edukacyjny poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej zabytków, kultury i historii, a także poprzez uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy eksperymentowaniu.
Dodatkowo uczniowie klas I – III zwiedzili Starówkę.

Skip to content