Wycieczka do Wrocławia

Dnia 9 listopada 2021 r. uczniowie klas IV – VIII wybrali się na wycieczkę do Wrocławia dzięki dofinansowaniu przez MEiN w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. W czasie wycieczki uczniowie zrealizowali priorytetowe obszary edukacyjne obowiązujące w 2021 r.

  • Kultura i dziedzictwo narodowe. 
    W ramach tego obszaru uczniowie zwiedzili punkt edukacykny z listy punktów edukacyjnych ogłoszonych przez MEiN:
  1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Panorama Racławicka
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.
    W ramach tego obszaru uczniowie zwiedzili punkt edukacyjny:

       2. Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie 

Wycieczka miała na celu uatrakcyjnić proces edukacyjny poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej zabytków, kultury i historii, a także poprzez uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy eksperymentowaniu.
Dodatkowo uczniowie klas IV – VIII zwiedzili ZOO z afrykarium, a także mieli możliwość pospacerować i podziwiać Stare Miasto.

 

Skip to content