Zajęcia z psychologiem – podsumowanie I półrocza

W naszej szkole w I półroczu zostały przeprowadzone tematyczne miesiące dla klas.

W październiku zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe o tematyce stop przemocy. Zajęcia miały na celu wyczulenie uczniów na przemoc i reagowanie na nią. Na zajęciach tych, odbyła się również nauka rozpoznawania rodzajów przemocy oraz jak należy reagować i gdzie szukać pomocy.

W listopadzie ważnym tematem była tolerancja, której poświęcono również gazetkę na korytarzu. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat tolerancji i wyrażania szacunku wobec innych. Tolerancja to nie tylko szacunek dla obcej narodowości, ale również dla każdego innego od nas człowieka. Zatem ważne jest zrozumienie terminu tolerancja. Tolerancja to wyrozumiałość dla odmienności, poszanowanie poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań itd. Innymi słowy tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, którzy mają odmienny styl życia od naszego.

W miesiącu grudniu odbyły się zajęcia poświęcone stop uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, papierosów, e-papierosów, alkoholu oraz napojów energetycznych. Celem tych zajęć było uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanym z zażywaniem tych substancji. Na zajęciach poruszano temat wpływu tych substancji na nasze zdrowie oraz jak należy odmawiać, kiedy ktoś proponuje szkodliwe substancje i gdzie można szukać pomocy w takiej sytuacji.

Skip to content